Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις Εστίασης Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Equifund Horizon 2020 Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης πληττόμενων Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις Εστίασης
https://fwdc.gr/news?id=334
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016


Equifund
Εκκίνηση του νέου Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με χρηματοδότηση ύψους 260 εκατ. ευρώ
Horizon 2020
Νέες Προσκλήσεις για την περίοδο 2018 - 2020
Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους
https://fwdc.gr/services/program/337
Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης πληττόμενων Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας