ΕΠΑνΕΚ Equifund Horizon 2020 Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Νέα Δράση για ΟΤΑ Επιχειρούμε Έξω Νέες Δράσεις ΕΠΑνΕΚ
ΕΠΑνΕΚ
Ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) για τις 4 δράσεις του ΕΠΑνΕΚ
Equifund
Εκκίνηση του νέου Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με χρηματοδότηση ύψους 260 εκατ. ευρώ
Horizon 2020
Νέες Προσκλήσεις για την περίοδο 2018 - 2020
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
3η περίοδος υποβολών έως 13 Δεκεμβρίου
Νέα Δράση για ΟΤΑ
Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας
Επιχειρούμε Έξω
Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό
Νέες Δράσεις ΕΠΑνΕΚ
  • Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
  • Ψηφιακό Βήμα
  • Ψηφιακό Άλμα

Ενεργά προγράμματα

Συνοπτικοί οδηγοί για τρέχοντα και αναμενόμενα επενδυτικά προγράμματα.