Η εταιρία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η FORWARD CONSULTING είναι μία εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, κυρίως προς ιδιωτικές εταιρίες, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο που δραστηριοποιούνται.

Η FORWARD CONSULTING ιδρύθηκε το 2012 χρησιμοποιώντας ως παρακαταθήκη την 10 έτη επαγγελματική σταδιοδρομία των ιδρυτών της στο χώρο της συμβουλευτικής.
Οι υπηρεσίες που παρέχει καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με έμφαση στους τομείς της Αξιοποίησης Ευκαιριών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Τα στελέχη και οι συνεργάτες της FORWARD διαθέτουν πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο κλάδο. 

Με πολύτιμο εφόδιο τις γνώσεις, την εμπειρία και την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και με μοναδικό γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας  ανταποκρινόμαστε πλήρως στις προσδοκίες τους, με απόλυτο σεβασμό στις ξεχωριστές ανάγκες τους. 


ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας FORWARD CONSULTING είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, με στόχο το συνεχή εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους.
Για το λόγο αυτό προσφέρουμε ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις γνωρίζοντας καλά ποιες αλλαγές πραγματοποιούνται στην αγορά και τι σημαίνουν αυτές για κάθε πελάτη.


ΟΡΑΜΑ


Το όραμα μας είναι να εξελιχθούμε σε μία από τις κορυφαίες σύγχρονες Εταιρείες Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Μία εταιρεία που θα παρέχει λύσεις υψηλού επιπέδου, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητα και ενισχύοντας την ανάπτυξη των εταιριών πελατών μας, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση και αλλαγή.

Βασικές Αξίες που διέπουν όλες τις δράσεις μας είναι: 

  • Η παροχή ανώτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.
  • Ο προσανατολισμός στις ανάγκες των πελατών μας αλλά και η δημιουργία νέων προοπτικών για αυτούς.
  • Η επιδίωξη τελειότητας στην ποιότητα.
  • Η επιδίωξη των καινοτομιών.
  • Η αποδοχή της αλλαγής.
  • Είμαστε αφοσιωμένοι στην αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη.