Επικαιρότητα

Παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση ICT4GROWTH

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης - παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας - ICT4GROWTH
Παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση ICT4GROWTH

Ανακοινώθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε η παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας - ICT4GROWTH» μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013, στις 23:00μμ. 

Στόχος της παράτασης είναι η διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στην καταχώριση των επενδυτικών τους σχεδίων στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

Η δράση «ICT4GROWTH» υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Αττικής και Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2007-2013).