Επικαιρότητα

Προκήρυξη : Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) και Επιχειρηματικά Πάρκα

Προκηρύχθηκε πρόγραμμα επιδότησης 50% σε σχέδια 30.000€ έως 400.000€ για μετεγκατάσταση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα.
Προκήρυξη : Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) και Επιχειρηματικά Πάρκα

Για περισότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.