Επικαιρότητα

Horizon 2020 - Νέες Προσκλήσεις για την περίοδο 2018 - 2020

European Commission Calls
Horizon 2020 - Νέες Προσκλήσεις για την περίοδο 2018 - 2020

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν τα νέα προγράμματα στο πλαίσιο του Horizon 2020, τα οποία έχουν ως βασικό στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας με προϋπολογισμό 30 δις €.

Οι επιμέρους δράσεις επικεντρώνονται:
- Στην επιστημονική αριστεία
- Στην βιομηχανική ηγεσία
- Στις κοινωνικές προκλήσεις


Σχετικά αρχεία