Επικαιρότητα

Νέα Δράση: Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας

ΕΣΠΑ
Νέα Δράση: Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στους ΟΤΑ Α βαθμού της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών.

Βασικά Στοιχεία
- Συνολικός Π/Υ Πρόσκλησης: 50.000.000 ευρώ
- Μέγιστη χρηματοδότηση 2.500.000 ευρώ ανά πρόταση και έως 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης
- Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
- Έναρξη υποβολών: 8 Ιανουαρίου 2018
- Διάστημα υποβολών: ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ
- Αμεση αξιολόγηση με βαθμολογούμενα κριτήρια
- Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Περισσότερα στο συνοπτικό έντυπο.


Σχετικά αρχεία