Επικαιρότητα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα - Ένταξη 117 επιπλέον πράξεων

ΕΠΑΝΕΚ
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα - Ένταξη 117 επιπλέον πράξεων

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" λόγω της ένταξης επιπλέον 117 πράξεων.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ