Επικαιρότητα

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές - Ένταξη 2.219 επιπλέον επενδυτικών σχεδίων

ΕΠΑΝΕΚ
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές - Ένταξη 2.219 επιπλέον επενδυτικών σχεδίων

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» λόγω ένταξης 2.219 επιπλέον επενδυτικών σχεδίων.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ