Επικαιρότητα

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ - 7η Τροποποίηση

ΕΠΑΝΕΚ
Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ - 7η Τροποποίηση

Ανακοινώθηκε η Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
Δείτε την 7η Τροποποίηση εδώ