Επικαιρότητα

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας (Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση) - Δημοσίευση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων (FAQ)

ΕΠΑνΕΚ
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας (Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση) - Δημοσίευση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων (FAQ)

Δημοσιεύθηκε Απόφαση έγκρισης συμπλήρωσης του αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δείτε την Απόφαση με τις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις εδώ