Επικαιρότητα

Ψηφιακό Aλμα - Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις επενδυτικών σχεδίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΕΠΑΝΕΚ
Ψηφιακό Aλμα - Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις επενδυτικών σχεδίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Δημοσιεύθηκε Απόφαση Βαθμολογικής Κατάταξης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης των Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Δράση «Ψηφιακό Aλμα» του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σύμφωνα με την Απόφαση, 16 (δεκαέξι) επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2.126.902,42 ευρώ έχουν λάβει βαθμολογία τουλάχιστον 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας και απορρίπτονται 4 (τέσσερα).

Δείτε την Απόφαση εδώ