Επικαιρότητα

Προκήρυξη του ΠΕΠ 2012

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Προκήρυξη του ΠΕΠ 2012

Εκδόθηκε στις 14/01/2013 ο οδηγός, η πρόσκληση και τα σχετικά παραρτήματα για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών, ΠΕΠ 2012, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η περίοδος υποβολής προτάσεων θα διαρκέσει από 25 Φεβρουαρίου έως 25 Απριλίου. Περισσότερα εδώ.