Επικαιρότητα

ΕΠΑΝ ΙΙ - Εξάμηνη Παράταση

ΕΠΑΝ ΙΙ - Εξάμηνη Παράταση
ΕΠΑΝ ΙΙ - Εξάμηνη Παράταση

Δόθηκε οριζόντια εξάμηνη παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης για τα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013:

  • Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες
  • Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
  • Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων & Γυναικών
  • Πράσινη Επιχείρηση 2010


Παράλληλα έγιναν τροποποιήσεις των προγραμμάτων, προς διευκόλυνση της ολοκλήρωσης των έργων και ταχύτερη εκταμίευση της επιχορήγησης.