Επικαιρότητα

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Προκήρυξη
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Προκηρύχθηκε η Δράση στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότας με τίτλο"Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων". Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Περισσότερα εδώ.