Υπηρεσίες

 • Επενδυτικά Προγράμματα

  Η FORWARD CONSULTING χρησιμοποιώντας ως παρακαταθήκη την πολυετή εμπειρία των στελεχών της σε ολόκληρη την διαδικασία των επενδυτικών προγραμμάτων, από την μελέτη και την υποβολή των επενδυτικών προτάσεων μέχρι την ολοκλήρωση αυτών και την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πελάτες της χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία ανά περίπτωση.

  Περισσότερα
 • Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

  Στις σημερινές συνθήκες η Ποιότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής  θέσης των επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητη λοιπόν η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης  Ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της.

  Περισσότερα
 • Μελέτες

  Η FORWARD CONSULTING κατανοώντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών έχει την δυνατότητα να εκπονεί ένα ευρύ φάσμα μελετών οι οποίες μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία στους πελάτες της με σκοπό να τους προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου που δραστηριοποιούνται. 

  Περισσότερα

Υπηρεσίες