Επιδοτούμενα προγράμματα

  Ψηφιακό Βήμα
  ΕΠΑΝΕΚ
  Περισσότερα
  Ψηφιακό Άλμα
  ΕΠΑΝΕΚ
  Περισσότερα
  Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
  ΕΠΑΝΕΚ
  Περισσότερα
  Καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ (Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016)
  Καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ

  Από τις 22 Ιουνίου 2016 έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Με το ΦΕΚ Β’ 3377 που εκδόθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2016, προκηρύχθηκε το καθεστώς ενισχύσεων «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», σκοπός του οποίου είναι η ενίσχυση επενδύσεων από νεοσύστατες ή υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ για αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του Νόμου.

  Περισσότερα
  Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας (Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016)
  Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας

  Από τις 22 Ιουνίου 2016 έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο των καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

  Με το ΦΕΚ Β’ 3378 που εκδόθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2016, προκηρύχθηκε το καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας και οριστικοποιήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις αυτού.

  Περισσότερα