Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους

Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους

Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους

Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους

Πλαίσιο

Η Δράση Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τουςεντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγκεκριμένα του άξονα 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Τι αφορά

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων βάσει των αρχών ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικού σχεδιασμού, με σκοπό τη δημιουργία επιχειρησιακών εγκαταστάσεων που θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, φιλικών προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα άνετων και ασφαλών για τους χρήστες τους και προσαρμοσμένων στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος συνολικά.

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για: α) παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, β) εξοπλισμό για την εξοικονόμηση ενέργειας ή/και την προστασία του περιβάλλοντος, γ) πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και δ) δαπάνες τεχνικών μελετών, κατάρτισης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου.

Ποιοι μπορούν να επιδοτηθούν

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με έδρα ή υποκατάστημα στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπως έχει προσδιορισθεί ως περιοχή παρέμβασης στην εγκεκριμένη ΟΧΕ ΣΒΑΑ της Αθήνας,  οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
  • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης 
  • κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης που έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017

Δεν δικαιούνται χρηματοδότηση α) σχήματα που εντάσσονται ή θα ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο δίκτυο για την εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.), β) δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι Ο.Τ.Α. και γ) επιχειρήσεις με έδρα την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του δικαιούχου.

Περιοχή Υλοποίησης της Δράσης

Η δράση θα υλοποιηθεί στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπως έχει προσδιορισθεί ως περιοχή παρέμβασης στην εγκεκριμένη ΟΧΕ ΣΒΑΑ της Αθήνας. Αναλυτικότερα, η περιοχή παρέμβασης αποτυπώνεται στον κάτωθι χάρτη,