Marketing Plans

Marketing Plans

Εκπόνηση Marketing Plans
Marketing Plans

Η εκπόνηση σχεδίων marketing αποτελεί μια πολυδιάστατη λειτουργία, η οποία αναλύει, εκτιμά και συνδυάζει το σύνολο των στοιχείων του μίγματος marketing της εκάστοτε επιχειρηματικής μονάδας: Προϊόν, Διανομή, Προβολή, Τιμή, Άνθρωποι.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι δυνατή η ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων, η οριοθέτηση της θέσης τους έναντι του ανταγωνισμού καθώς και ο καθορισμός των κατάλληλων στρατηγικών για την επίτευξη αναγνωρισιμότητας, την αύξηση μεριδίου αγοράς, την ανάπτυξη νέων αγορών και τελικά τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους.

Το τελικό marketing plan διαρθρώνεται στις παρακάτω - τουλάχιστον - ενότητες: 

  • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
  • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
  • S.W.O.T. ανάλυση
  • Στόχοι και στρατηγικές μάρκετινγκ
  • Πρόγραμμα δράσης
  • Προϋπολογισμός
  • Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
  •  Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών
  •  Μηχανισμοί και διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του πλάνου